Замовити курсову роботу з економіки підприємства

Роботи


Виконуємо написання курсових робіт будь-якої складності з економіки підприємства. Заповніть форму нижче.

Онлайн оцінка

Удерживайте ctrl для добавления нескольких файлов.

Про предмет

Економіка організації є навчальною дисципліною, що дає вміння про принципи організації роботи на підприємстві і будь-яких аспектах його функціонування. Курс має практичну спрямованість і в підсумку його вивчення абітурієнти повинні вміти здійснювати підрахунки економічних показників, які характеризують роботу підприємства, провести аналіз фінансові документи і робити висновки про ефективність його роботи, підшукувати шляхи її підвищення.

Специфіка робіт з економіки підприємства

Курсова робота з економіки організації до того ж володіє і практичною спрямованістю. Крім викладу теорії за тематикою повинна мати аналітичну частину, де потрібно представити підрахунки головних економічних характеристик. Наприклад, для курсової роботи за основними засобами – підрахунок характеристики застосування основних виробничих засобів.

Для курсової з трудових ресурсів-підрахунок кількості кадрового складу підприємства, а також норми витрати праці. Тільки Розрахункова частина в основному може викликати складності у більшості студентів, уникати які можна, якщо вирішите замовити написання курсової роботи з економіки підприємства в нашій компанії.

Як замовити курсову з економіки підприємства?

Для замовлення курсової роботи з економіки підприємства досить оформити просту форму.

Приклад виконаних тем з економіки підприємства

 • Оцінка фінансової стійкості підприємства;
 • Управління структурою і вартістю капіталу підприємства;
 • Формування та розподіл прибутку промислового підприємства;
 • аналіз результатів господарської діяльності прибутку і рентабельності;
 • Трудові ресурси;
 • Аналіз господарської діяльності підприємства харчування;
 • Аналіз показників по праці на підприємстві торгівлі.;
 • Аналіз використання фонду оплати праці;
 • Аналіз формування та використання чистого прибутку;
 • Фінансові ресурси держави;
 • Фінансове планування в організації;
 • Оцінка ефективності використання ресурсів організації;
 • Інвестиційна політика організацій та її фінансові результати;
 • Фінансові показники діяльності підприємства та їх оцінка;
 • Аналіз фінансового стану підприємства;
 • Аналіз господарської діяльності;
 • Аналіз і діагностика фінансової діяльності підприємства;
 • Банкрутство, неспроможність підприємства;
 • Цілі, завдання, джерела аналізу витрат на виробництво. Класифікація витрат;
 • Аналіз господарської діяльності собівартості овочів захищеного ґрунту;
 • Аналіз стану дебіторської заборгованості підприємства;
 • Фінансова стійкість і платоспроможність підприємств;
 • Планування, розподіл і використання прибутку;
 • Дослідження методів, методологічних принципів їх побудови та підходів щодо їх використання;
 • Аналіз фінансового стану підприємства за 2019 р;
 • Аналіз кінцевих фінансових результатів діяльності підприємства;
 • Аналіз фінансової діяльності;
 • Значення, завдання, джерела інформації для аналізу виробництва та реалізації продукції;
 • Економіка підприємства;
 • Аналіз фінансового стану та економічних результатів господарської діяльності підприємства;
 • АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ;
 • Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства;
 • Управління позиковим капіталом;
 • Аналіз трудових ресурсів;
 • Прибуток підприємства та шляхи її збільшення, використовуючи фінансову звітність;
 • Управлінський аналіз господарської діяльності підприємства;
 • Аналіз виробничих запасів підприємства;
 • Аналіз платоспроможності та фінансової стійкості;
 • Аналіз основних засобів;
 • Підготовка бізнес-плану реконструкції підприємства;
 • Аналіз стану майна підприємства;
 • Курсовий проект. Аналіз трудових ресурсів;
 • Ревізія (аудит) забезпеченості та використання трудових ресурсів;
 • Аналіз ділової активності підприємства;
 • Планування на будівельному підприємстві;
 • Формування ціни на товар;
 • Аналіз витрат виробничої організації та собівартості продукції, напрямки вдосконалення;
 • Прогнозування несосотоятельности (банкрутства) підприємства на прикладі ВАТ ” Київінвестбуд”;
 • Управління фінансами зовнішньоекономічної діяльності;
 • Планування і розподіл прибутку;
 • Аналіз витрат на одну гривню продукції;
 • Оцінка фінансової стійкості підприємства;
 • Аналіз фінансового стану;
 • Методологія економічного аналізу;
 • Фінансові резерви підприємства;
 • Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості;
 • Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства;
Оцініть статтю
peremena