Замовити курсову роботу з фінансового менеджменту

Роботи


Виконуємо написання курсових робіт будь-якої складності з фінансового менеджменту. Заповніть форму нижче.

Онлайн оцінка

Удерживайте ctrl для добавления нескольких файлов.

Приклад виконаних тем з фінансового менеджменту

 • Фінансовий аналіз ВАТ “Укрстальконструкція” за 2006-2008 роки;
 • Податок на прибуток і аналіз виробничо-фінансової діяльності організації;
 • Аналіз фінансових результатів підприємства на прикладі ВАТ ” Жилкомсервіс”;
 • Фінансування бібліотек;
 • Аналіз регулювання грошових фондів підприємства;
 • Пенсійний фонд України, його формування та використання;
 • Комплексний економічний аналіз механізмів ефективного використання основних фондів підприємства;
 • Податок на майно організацій як економічна категорія;
 • Аналіз виконання крайового бюджету;
 • Розрахунок системи бюджетів ВАТ ” покрівля”;
 • Динаміка попиту та пропозиції грошей в Україні;
 • Системний аналіз податкового навантаження на суб’єкти господарювання;
 • Розробка політики залучення позикових коштів підприємством;
 • Сучасна фінансова криза;
 • Регіональні податки і збори України;
 • Визначення фінансових результатів та оцінка ефективності господарської діяльності ВАТ ” Домашній текстиль”;
 • Факторний аналіз прибутку від продажів і аналіз порогу прибутку;
 • Інвестиційний податковий кредит;
 • Характеристика понять і принципів бюджетного процесу в Україні;
 • Роль і місце спеціальних податкових режимів в Україні;
 • Держбюджет і проблема його дефіциту. Державний борг;
 • Перспективи та особливості електронного подання податкової звітності в Україні;
 • Формування фінансових результатів;
 • Місце і роль податкової політики в сучасній державі;
 • Інвестиційна політика підприємства в умовах ринку;
 • Характеристика Пенсійного фонду України;
 • Управління ціною і структурою капіталу;
 • Роль Федерального фонду обов’язкового медичного страхування України в реалізації соціальних функцій держави;
 • Фінансовий аналіз ВАТ “Укрімпекс”;
 • Використання платіжного календаря для підвищення ефективності управління грошовими потоками;
 • Застосування моделей оцінки опціонів в інвестиційному аналізі;
 • Федеральний бюджет: перспективи розвитку;
 • Управління фінансовими ризиками на підприємстві;
 • Види грошей і їх розвиток;
 • Ринок цінних паперів США;
 • Інвестиційний проект складського комплексу;
 • Податки та оподаткування;
 • Аналіз та оцінка основних тенденцій розвитку бюджетування на підприємствах України;
 • Лізинг, його види;
 • Фінансовий аналіз підприємства ВАТ ” Новокраматорський машинобудівний завод”;
 • Принципи оподаткування банків;
 • Управління фінансами підприємства в нафтовій галузі;
 • Принципи організації та форми безготівкових розрахунків;
 • Характеристика методів фінансового аналізу як інструментів для прийняття управлінських рішень;
 • Сучасна податкова система України, проблеми її вдосконалення;
 • Інвестиції як фактор економічного зростання організації.;
 • Фінансування та кредитування інвестиційної діяльності підприємства;
 • Теорії тимчасової структури процентних ставок;
 • Міжнародно-правовий механізм усунення подвійного оподаткування доходів і майна;
 • Порівняльний аналіз методів економічної оцінки інвестицій;
 • Податкова політика України в системі державного регулювання економіки;
 • Експортний потенціал і структура зовнішньої торгівлі України.;
 • Факторний аналіз виробничо-господарської діяльності фірми;
 • Бюджетний дефіцит;
 • Поводження з пайовими інвестиційними фондами;
 • Аналіз фінансового стану підприємства ВАТ ” Азот”;
 • Механізми подолання дефіциту бюджету та погашення державних запозичень України;
 • Сутність, зміст і види ризиків. Вплив ризиків на напрям і темпи суспільного розвитку.;
Оцініть статтю
peremena