Замовити курсову роботу з діловодства

Роботи


Виконуємо написання курсових робіт будь-якої складності з діловодства. Заповніть форму нижче.

Онлайн оцінка

Удерживайте ctrl для добавления нескольких файлов.

Ціни на написання

У поточних умовах ціна індивідуальна, і залежить від ключових факторів:

 • дата здачі;
 • складність;
 • наявність вимог, методичок.

Курсова робота з діловодства

Діловодство є сукупністю дій з ведення документацій компаній або підприємств, що включає підготовку, оформлення, зберігання та облік всіх документів.

Курсова робота з діловодства повинна мати інформацію про те, які є види документів, які правила організації їх руху, як проводити конфіденційне Діловодство і гарантувати захист даних.

Специфіка робіт з діловодства

Потрібно неодмінно зупинятися на питанні нормативно-методичних основ і відмінних характеристиках організації діловодства в держустановах.

У курсовій потрібно ознайомитися і провести аналіз процесу ведення документації на певному підприємстві, сформулювати Поради для його поліпшення.

Для високої оцінки по предмету і економії часу для підготовки до інших видів іспитів і заліків, рекомендуємо замовляти курсову роботу на тематиці діловодство у таких професійних авторів, як наші.

Як замовити курсову з діловодства?

Для замовлення курсової роботи з діловодства досить зателефонувати нашому менеджеру, повідомити тему роботи, і наші фахівці приступлять до роботи.

Приклад виконаних тем з діловодства

  • довідкові видання з педагогіки;
  • Правила ведення та заповнення трудових книжок (дублікат, вкладиш, внесення змін);
  • Розвиток формуляра документа в 16-17 вв;
  • уніфікація та стандартизація документів з дисципліни інформаційне забезпечення управління;
  • Аналіз організації роботи з кадровими документами в приватному закладі додаткової професійної освіти “Спектр”;
  • Організація роботи офіс-менеджера;
  • експертиза цінності документів на підприємстві;
  • нові інформаційні технології обробки документів, їх вплив на організацію системи діловодства;
  • Значення архівів в житті суспільства і держави;
  • матеріальні носії інформації та їх розвиток;
  • особливості ділового листа в німецькому діловодстві;
  • складання інструкції з діловодства;
  • організація використання архівних документів;
  • Організація і технологія роботи з архівними документами;
  • Використання документів по особовому складу в сучасних умовах: Проблеми і рішення;
  • Розвиток формуляра документа в 19-початку 20 століття;
  • Теорія і методика комплектування бібліотечного фонду;
  • Методика складання номенклатури справ установи;
  • Історія виникнення та розвитку окремих видів конфіденційних документів (протокол);
  • документування розпорядчої діяльності. Види розпорядчих документів, вимоги до їх підготовки, особливості оформлення;
  • законодавчі та нормативні правові акти України у сфері інформації та документації;
  • правовий, управлінський та історичний аспекти в понятті”документ”;
  • Організація роботи зі зверненнями громадян в державних установах;
  • нормативні документи в діловодстві: історія розвитку, сучасний стан;
  • нові інформаційні технології обробки документів, їх вплив на організацію служби діловодства;
  • документи та служби діловодства;

.

 • атестаційна робота ТЕМА: організація діловодства відділу кадрів;
 • рекламний документ: історія та сучасні особливості оформлення;
 • проблеми безпеки архівів та архівних фондів;
 • автоматизований облік справ в архіві;
 • Нормативно-правова база та методична основа діловодства: історія та сучасний стан;
 • матеріальні носії інформації та їх розвиток;
 • Сучасні проблеми нормативної регламентації діловодства;
 • Контроль наявності та фізичного збереження справ;
 • загальні правила оформлення документів;
 • цифровий підпис: законодавчо-нормативне регулювання;
 • Організація документообігу підприємства;
 • організація документів і справ в межах одного архіву;
 • облік громадської думки в територіальному плануванні та містобудуванні;
 • Технотронні архіви;
 • матеріальні носії інформації та їх розвиток;
 • Нормативно-правове питання документообігу в комерційних структурах;
 • Організація роботи канцелярії установи;
 • текстове документування, його розвиток, призначення і область ЗАСТОСУВАННЯ;
 • Історія виникнення та розвитку окремих видів документів;
 • Документування діяльності колегіальних органів;
 • документообіг у правоохоронних структурах України;
 • Страхування архівних документів: мета, об’єкт, методика;
 • облік документів у Державному архіві;
 • служби діловодства в установах дореволюційної України;
 • Сучасні проблеми нормативної регламентації діловодства;
 • історія уніфікації текстів документа;
 • клуби за інтересами в бібліотеці як засіб залучення до читання;
 • акти: види і правила оформлення;
 • Документаційне забезпечення діяльності архівного фонду України;
 • Правове регулювання документаційного забезпечення управління державною власністю, переданою в господарське відання;
Оцініть статтю
peremena