Звіт з практики

Роботи

Онлайн заявка на прорахунок звіта с практики

Удерживайте ctrl для добавления нескольких файлов.

Виконуємо звіти з практики на замовлення

Гарантії на роботи, супровід до захисту
Допомога особистого менеджера по телефону, в чаті, email
Швидке повернення коштів, ваші гроші в безпеці
Дотримуємося всіх вимог ваших методичок і завдань

Наші автори - викладачі вузів, у багатьох - вчені ступені
Залишилися питання по вашій роботі-відповімо і допоможемо
Виконуємо майже всі види студентських робіт
Пишемо українською, російською, англійською мовою

Статистика по звітам, в агентстві “Зміна”

789 задоволених студентів за навчальний рік
4 роки успішної роботи
31 автор в команді, за різними спеціальностями
4.9 cередня оцінка наших робіт

Переваги

Безкоштовний план до курсової та дипломної роботи, для затвердження у викладача
Прорахунок в середньому за 1-3 години. Складні технічні спеціальності до 24 годин. Креслення до 48 годин.
Дотримуємося задані вимоги по унікальності. Обговорюємо програму перевірки.
Оплатою карткою в кабінеті студента. Актуально для термінового виконання.

Звіт по практиці — робота, яка фіксує отримані знання на виробництві. Виконується студентами самостійно і пишеться або після проходження практики, або під час неї. Практика проводиться влітку на виробничих підприємствах. Місце проходження студент обирає сам, або ж вибір робить керівник. Для полегшення роботи, деякі університети складають списки доступних підприємств.

Структура

Звіт по практиці складається з наступних компонентів:

 1. Титулка (титульний лист).
 2. Зміст роботи.
 3. Введення в роботу. Описується актуальність проблеми, на якій базі проводиться практика, цілі і завдання.
 4. Основна частина. В залежності від виду практики, студент розписує процес роботи на виробництві (теоретичну та практичну частину).
 5. Висновки (висновок). Підсумовуються отримані знання, зроблена робота, пишеться висновок.
 6. Список використаних матеріалів.
 7. Додатки до звіту. Якщо під час практики були використані тестові матеріали, їх прикладають у даному розділі.

Звіт по практиці пишеться з використанням шрифту Times New Roman, кегль 14. Також потрібен підпис керівника практики.

Види звітів

Ознайомча практика

На даному етапі студент повинен ознайомитися зі спеціальністю. Це немов "вступ" до майбутньої професії. Ознайомча практика проводиться на першому-другому курсі і включає в себе спостереження за роботою іншого фахівця та ознайомлення з обов’язками. Іноді студенту пропонують виконати відповідні його рівня завдання. У звіті записуються отримані знання про спеціальності, особисті враження і висновки.

Виробнича практика

Йде після ознайомлення (3-4 курс). Тут студент застосовує теоретичні знання на практиці. За учнем закріплюється керівник, допомагає виконувати завдання. У звіті студент пише про свої досягнення на виробництві.

Переддипломна практика

Заключна частина навчання, пишеться в кінці 4-5 курсу. Її проходять за рік до захисту диплома. В ході проведення практики студент показує себе як хорошого фахівця, підсумовуючи отримані знання в звіті. Також практика допомагає зібрати матеріал для написання дипломної роботи. Включає в себе опис проходження практики і підведення підсумків.

Пояснювальна записка до звіту по практиці

Пояснювальна записка — це коротке резюме, що складається з одного друкованого аркуша. В ній необхідно коротко описати процес проходження практики, принцип роботи, завдання і т. д. Включає інформацію:

 • Про місце практичної діяльності (назва підприємства).
 • Про виконану роботу.
 • Про висновки, зроблені під час практики.

Пояснювальна записка пишеться в науковому стилі. Форматується за тими ж стандартами, що і сам звіт.

Характеристика до звіту по практиці

Характеристика до звіту пишеться керівником практики. В ній зазначаються:

 • Відомості про студента (ПІБ, курс, спеціальність).
 • Відомості про підприємство.
 • Характеристика студента (позитивні якості, що сприяють ефективним результатами, інформацію про рівень підготовки, особисті відомості про учневі).

Складається до всіх видів практики (виробнича, ознайомча, переддипломна).

Щоденник практики

Щоденник практики — документ, що вміщує практичну діяльність учня по обраній професії. Заповнюється у відповідності з існуючими стандартами. Процес заповнення щоденника такий:

 1. Студент отримує індивідуальне завдання від керівника.
 2. Пише календарний план роботи, вказуючи вид і строки практики.
 3. Кожен день вписує туди міні-звіти про виконані завдання.
 4. Оформляє підпис та печатка керівника організації.
 5. Отримує підпис керівника навчального закладу.

Кожен запис містить:

 • Дата.
 • Аналіз виконаної роботи.
 • Підпис керівника практики.
 • Коротке резюме готової роботи.

Захист звіту по практиці

Для захисту звіту необхідно розбиратися в структурі тексту. Він повинен бути логічно зв’язний, відображати суть практичного завдання і відповідати цілям, поставленим спочатку. Також приділіть увагу актуальності теми і гіпотезам. Що нового Ви могли б додати? Що розробляється в даному напрямку?

Під час захисту поясніть сенс використовуваних методів вирішення проблем. Наведіть аргументи, чому метод сприяє поліпшенню ситуації, описаної в звіті. У висновках підсумуйте отримані знання і виконану роботу. Які завдання Ви виконали? Також візуалізуйте це на прикладі використовуйте графіки, презентації, картинки. Відомо, що роботи, презентовані за допомогою візуального супроводу сприймаються і оцінюються вище.

Відгуки

Схема роботи

Оцінка. Надайте максимально докладне завдання, бажано з методичкою.
Передоплата. Якщо завдання успішно оцінено - внесіть передоплату. Завдання йде в роботу відразу.
Написання. У разі затвердження окремих розділів/глав - можлива поетапна здача.
Готовність. У зазначений термін, робота буде виконана, з нею можна ознайомитися в особистому кабінеті.

Кожне завдання

Гарантійний період. На кожен проект надається детальна гарантія.
Безкоштовні доопрацювання. Вже включені у вартість, без додаткової оплати.
Індивідуальне виконання. Пишемо під замовлення, не завантажуємо з інтернету.
Попереднє ознайомлення. Готову роботу можна побачити і перевірити на дотримання вимог.
Оцініть статтю
peremena