Автореферати на замовлення

Роботи

Онлайн заявка на оцінку автореферату

Удерживайте ctrl для добавления нескольких файлов.

Автореферат-один з останніх етапів у захисті дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук. На цьому моменті багато хто замислюється, як правильно цей етап пройти, адже тільки з дозволом на розмноження автореферату здобувач отримує право на захист дисертації.

Що таке автореферат

Автореферат – це юридичний документ, що викладає в короткій формі наукове дослідження. Обсяг для автореферату докторської дисертації-дві сторінки друкованого тексту, а для кандидатської-одна.

У випадках, коли робота написана з гуманітарних дисциплін, допускається збільшення числа сторінок.

Де брати інформацію для написання?

Як приклад для написання можна використовувати Автореферати вже захищених робіт, які можна знайти на сайті вузу, в електронних бібліотеках, наприклад, Dissercat, РГБ та інших відкритих джерелах.

Мета

Найголовніше призначення автореферату-представлення своїх досліджень науковому співтовариству. Він дуже важливий в науковій сфері, оскільки допомагає фахівцям, які цікавляться даною темою, вивчити нові розвиваються напрямки в науці.

Автореферат має наступні функції:

 1. інформування читачів про структуру дисертації, актуальність теми, що розробляється, об’єкт, предмет, цілі і завдання дослідження і т. д.
 2. опис розроблених здобувачем методик;
 3. є джерелом для отримання довідкових даних про проведену науково-дослідну роботу та отримані результати;
 4. дає уявлення про науковий потенціал автора дослідження.

Автореферат повинен вмістити в обмежений обсяг найнеобхідніші відомості про дослідження і дати повне уявлення про нього.

Поради щодо написання

 1. щоб зберегти необхідний обсяг, варто використовувати встановлені ГОСТом скорочення, вибирати відповідний масштаб для таблиць, схем і малюнків.
 2. стиль написання повинен бути науковим. Потрібно використовувати наукову термінологію, грамотно оперувати поняттями і формулюваннями.
 3. введення-один з найважливіших розділів. У вступі варто зробити акцент на новизну наукової розробки, актуальність і практичну значимість.
 4. доповненням наукової роботи є бібліографічний список, що оформляється згідно з ГОСТом.

при оформленні списку літератури спочатку вказуються монографії, потім законодавчі акти, праці відомих дослідників, а потім публікації з обраної теми.

Вимоги до автореферату кандидатської / докторської дисертації

Перед написанням автореферату дисертації слід ознайомитися з вимогами ДСТУ до структури та оформлення, а також з правилами, які встановлені ВАК.

Автореферат має наступну структуру:

 1. Титульний лист, в якому вказується тема, ПІБ здобувача і паспорт спеціальності, час, місце, дата захисту, дані наукового керівника.
 2. Зворотна сторона обкладинки, на якій вказуються робочі дані, такі як найменування вузу, номер документа, дата відправки документа в ВАК.
 3. Введення. Здобувач обґрунтовує актуальність обраної теми, новизну наукового дослідження, визначає основні цілі і завдання, описує особливості об’єкта і предмета дослідження.
 4. Основна частина, яка включає тезовий опис важливих моментів дисертаційного дослідження.
 5. Висновок, що складається з наукових результатів, висновків, практичних рекомендацій.

Здобувачеві не можна вносити відомості, які не вказані в самому тексті роботи-здобувач не буде допущений до захисту.

Вимоги щодо оформлення стандартні. Шрифт тексту-Times New Roman, розмір кегля 12-14 пт, міжрядковий інтервал 1.5 рядка, відступи бічних полів документа – 20 мм, нижнього і верхнього – 25 мм.

Ілюстрації повинні бути в хорошому дозволі, оформлені в чорно-білому кольорі.

Що робити, якщо не виходить написати автореферат?

Написання автореферату-відповідальна і складна задача, при виконанні якої можуть виникнути певні проблеми. У цьому випадку варто довірити підготовку такого важливого документа професіоналам. Замовити написання цієї роботи ви можете у нас.

Таким чином, підготовка автореферату-відповідальний багатоступінчастий процес, необхідний для успішного захисту. Написанням автореферату можна як зайнятися самостійно, так і довіритися професіоналам.

Пишемо автореферати на замовлення

Гарантії на роботи, супровід до захисту
Допомога особистого менеджера по телефону, в чаті, email
Швидке повернення коштів, ваші гроші в безпеці
Дотримуємося всіх вимог ваших методичок і завдань

Наші автори - викладачі вузів, у багатьох - вчені ступені
Залишилися питання по вашій роботі-відповімо і допоможемо
Виконуємо майже всі види студентських робіт
Пишемо українською, російською, англійською мовою

Статистика по дипломним, в агентстві “Зміна”

789 задоволених студентів за навчальний рік
4 роки успішної роботи
31 автор в команді, за різними спеціальностями
4.9 cередня оцінка наших робіт

Переваги

Безкоштовний план до курсової та дипломної роботи, для затвердження у викладача
Прорахунок в середньому за 1-3 години. Складні технічні спеціальності до 24 годин. Креслення до 48 годин.
Дотримуємося задані вимоги по унікальності. Обговорюємо програму перевірки.
Оплатою карткою в кабінеті студента. Актуально для термінового виконання.
Оцініть статтю
peremena