Замовити курсову роботу з економічної теорії

Роботи


Виконуємо написання курсових робіт будь-якої складності з економічної теорії. Заповніть форму нижче.

Онлайн оцінка

Удерживайте ctrl для добавления нескольких файлов.

Приклад виконаних тем з економічної теорії

 • Економічна система суспільства: сутність, типи, національні моделі;
 • Франчайзинг в комерційній діяльності;
 • Розрахунок техніко-економічних показників на проведення шахтобудівних робіт;
 • Роль технопаркових структур в інноваційній діяльності;
 • Циклічність економічної динаміки;
 • Економічне обґрунтування ефективності інвестиційного проекту на прикладі ЗАТ ‘Міська стоматологічна поліклініка №5’;
 • Федеральний бюджет як інструмент соціально-економічної політики держави;
 • Цілі і завдання державного регулювання економіки в сучасній Україні;
 • Фіктивний і реальний капітал. Особливості формування ринку цінних паперів у країнах з перехідною економікою;
 • Економічне зростання;
 • Розрахунок цехової собівартості виготовлення деталі;
 • Формування оплати праці на підприємстві;
 • Уроки економічних криз в новітній історії України: аналоги, специфіка і ймовірність виникнення в майбутньому;
 • Територіальна організація господарства Херсонської області;
 • Управління витратами в рамках діяльності суб’єкта господарювання;
 • Фіскальна політика, її роль у державному регулюванні економіки та особливості здійснення в Україні;
 • Удосконалення логістики внутрішньозаводської кооперації між підрозділами;
 • Економічні санкції та монополізація ринку;
 • Економічні кризи як загроза економічній безпеці України;
 • Цінова політика організації (підприємства);
 • Ціноутворення в організації ВАТ Фабрика ‘Берізка’;
 • Сукупний попит і його фактори;
 • Зайнятість і безробіття в Україні;
 • Роль держави у формуванні інноваційної економіки;
 • Форми оплати праці в організаціях;
 • Роль економічної нестабільності в прийнятті рішення про покупку;
 • Рівень життя населення;
 • Тенденції та проблеми інвестування в енергетику України;
 • Економічна політика;
 • Теорія і практика цінової дискримінації;
 • Форми безробіття та особливості політики зайнятості населення в Україні на сучасному етапі;
 • Функції Центрального Банку в макроекономічному регулюванні;
 • Економічні цикли Н. Кондратьєва;
 • Ефективність використання оборотних коштів;
 • Фактори впливу на регулювання зайнятості населення Житомирської області;
 • Циклічність економічного розвитку. Економічний цикл і його фази;
 • Економічна система суспільства структура, типи, моделі та фактори розвитку;
 • Вивчення маршруту автобуса, оцінка складності праці водія та побудова маршрутної тарифної ставки водія;
 • Вивчення особливостей інфляції в українській економіці на основі даних аналізу інфляційних процесів;
 • Характеристика малого та середнього бізнесу в Україні;
 • Фінанси підприємств залізничного транспорту;
 • Роль держави в ринковій економіці;
 • Фактори заробітної плати;
 • Ефективність підприємницької діяльності в українській економіці;
 • Зайнятість і безробіття в Україні;
 • Ринок землі в 2020 році в Україні;
 • Теоретичні аспекти сертифікації продукції та розрахунок тарифу на електроенергію на ВАТ ‘Белз’;
 • Стратегії конкуренції на міжнародних ринках газу;
 • Економічна оцінка проекту установки виділення сірководню з паливних газів;
 • Вивчення інвестиційної привабливості об’єктів житлового будівництва м. Київ;
 • Техніко-економічне обґрунтування проекту рекультивації ділянки прибудинкової території в м. Дніпро;
 • Економічна сутність амортизації, порядок визначення її норми, методи нарахування;
 • Розрахунок вартості то автомобілів і ТЕП роботи зони технічного обслуговування;
 • Економічний цикл як макроекономічна проблема;
 • Техніко-економічне обґрунтування розробки інформаційної системи для коледжу;
Оцініть статтю
peremena