Замовити курсову роботу з економіки галузі

Роботи


Виконуємо написання курсових робіт будь-якої складності з економіки галузі. Заповніть форму нижче.

Онлайн оцінка

Удерживайте ctrl для добавления нескольких файлов.

Приклад виконаних тем з економіки галузі

 • Статистичний аналіз та прогнозування доходів бюджету;
 • Моделювання рівня життя населення;
 • Багатовимірний Статистичний аналіз в системі SPSS;
 • Побудова неповної квадратичної регресійної моделі за результатами повного факторного експерименту;
 • Регулювання оборонно-промислового комплексу;
 • Прогнозування розвитку динаміки України як господарської системи;
 • Створення імітаційної моделі;
 • Статистична оцінка діяльності підприємства будівельної галузі;
 • Моделювання оптимальної стратегії заміни обладнання за допомогою динамічного програмування;
 • Трудові ресурси промислової організації, їх склад і структура;
 • Система управління запасами з незадовільним попитом;
 • Рішення задач з нормальними законами в системі ” Статистика”;
 • Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів;
 • Морський транспорт в економіці України;
 • Теоретичні основи аналізу собівартості з використанням методу маржинального аналізу;
 • Ітераційний метод вирішення проблеми власних значень;
 • Система кількісних оцінок ступеня ризику;
 • Економіко-статистичний аналіз цін;
 • Процес створення математичної моделі об’єкта;
 • Розробка моделі підприємства тепличного господарства, використовуючи методології проектування IDEF0, DFD та IDEF3;
 • Оцінка собівартості продукції;
 • Економічні цикли;
 • Аналіз виробництва та реалізація товарів підприємства;
 • Використання середовища MatLAB для вирішення лінійної програми;
 • Статистика процесу використання Товарів населенням;
 • Статистичний аналіз оплати праці;
 • Використання моделі економічного циклу Самуельсона-Хікса;
 • Організація внутрішньорегіональних міжбюджетних відносин;
 • Статистичний аналіз інвестиційних та інноваційних процесів у галузі (регіоні, країні);
 • Знаходження мінімальних витрат при розподілі товарів серед магазинів методами вирішення транспортної задачі;
 • Економетричне моделювання;
 • Оптимізація програми виробництва транспортування продукції;
 • Основи практичного використання прикладного регресійного аналізу;
 • Основний капітал і його роль у розвитку економіки організації;
 • Моделювання роботи складального конвеєра підприємства;
 • Статистичний аналіз і прогнозування;
 • Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування;
 • Моделювання управління запасами;
 • Математичні моделі споживчої поведінки і попиту;
 • Статистичний аналіз страхової діяльності;
 • Статистичний аналіз перевезень на вантажному транспорті;
 • Автоматизація розрахунку навантаження і викладачів вузу;
 • Мережеве планування та управління;
 • Характеристика процесу дослідження;
 • Математичне моделювання процесу отримання емульгатора;
 • Рішення задач про планування перевезень;
 • Статистика оборотних фондів;
 • Імітаційне моделювання роботи Перукарні;
 • Поліпшення системи випуску товарів;
 • Сутність і використання транспортних завдань;
 • Модель рекламної кампанії;
 • Сутність оплати праці та основні напрямки її вдосконалення;
 • Оптимізація портфелю цінних паперів (з урахуванням ризиків);
 • Статистика культури і відпочинку;
 • Виробнича лінія з пунктами технічного контролю та налаштування;
 • Побудова моделі інфляційної динаміки;
 • Процес аналізу інформаційних масивів;
 • Динаміка продуктивності праці;
 • Методологічні основи статистики;
Оцініть статтю
peremena