Замовити курсову роботу з етики, естетики

Роботи


Виконуємо написання курсових робіт будь-якої складності з етики, естетики. Заповніть форму нижче.

Онлайн оцінка

Удерживайте ctrl для добавления нескольких файлов.

Про предмет етика

Етика є одним з розділів філософії. Предмет вивчення етики-мораль і моральність в міжособистісних відносинах, специфіка суспільної свідомості і життєдіяльності людини. Дана навчальна дисципліна викладається у всіх гуманітарних вузах. Крім того, предмет «етика і деонтологія» також є в навчальних планах медичних вузів.

Специфіка робіт з етики

Щоб написати курсову роботу з етики, потрібно переробити великий обсяг літератури, ознайомитися з різними філософськими течіями і трактуваннями різних понять моралі і моральності. У такій роботі дуже важливо відрізнити об’єкт від предмета дослідження, чітко сформулювати мету і завдання, а також підібрати матеріал для практичного дослідження.

Як замовити курсову з етики?

Так як курсова робота з етики — завдання непросте, краще доручити це професіоналам. Ви можете замовити написання курсової роботи з етики, вказавши задану тему. Над вашою курсовою будуть працювати досвідчені фахівці.

Приклад виконаних тем з етики, естетики

 • Естетичні погляди і. А. Бродського (на матеріалі Нобелівської лекції 1987 року);
 • Проблема моральності державних службовців;
 • Мовленнєвий етикет економістів як усталена норма виробничої сфери;
 • Порушення мовного етикету в глобальній мережі Інтернет;
 • Етичні кодекси в соціальній роботі;
 • Вимоги до службової поведінки державних і муніципальних службовців і контроль за їх дотриманням;
 • Ділові переговори та національні стилі їх ведення;
 • Культура взаємовідносин керуючої і керованої підсистемою;
 • Вплив етикету на формування культурного рівня школярів;
 • Корпоративні подарунки;
 • Етика в бізнесі;
 • Етика і культура муніципального службовця;
 • Гра як засіб естетичного виховання;
 • Ділове застілля: етикетні норми і пропозиції;
 • Етичні особливості ділових відносин в Україні;
 • Аборт як проблема соціально-медичної етики;
 • Подарунки на різні випадки;
 • Етика ділових відносин в роботі менеджера з персоналу;
 • Специфіка професійних етичних принципів соціального працівника;
 • Правила ведення ділової телефонної розмови;
 • Норми і правила дипломатичного етикету;
 • Особливості ділової етики кадрового менеджменту (на прикладі муніципальних службовців);
 • Дрес-код і його призначення;
 • Технологія особистої чарівності;
 • Ділове спілкування і культура мовлення;
 • Технічне обладнання офісу: новий етикет;
 • Етика та естетика дозвілля;
 • Професійна етика державної служби;
 • Етика ділового спілкування та її роль в управлінській діяльності;
 • Естетичне виховання в процесі позакласної роботи;
 • Прийоми спілкування в туризмі і діловому спілкуванні;
 • Етичні основи адвокатської діяльності;
 • Ділові засідання;
 • Ділові прийоми;
 • Етика і психологія комерційної роботи та їх роль в ефективності комерційної діяльності;
 • Професійна етика чиновника;
 • Проблема естетичного смаку в рамках гуманітарної психології;
 • Професійне спілкування та його складові;
 • Офіс кожного дня;
 • Етикет службових відносин чоловіка і жінки;
 • Місце та роль естетики в духовному житті України;
 • Етика ненасильства;
 • Формування морально-ідеалогічних цінностей у молоді: проблеми та перспективи;
 • Ділові переговори;
 • Психологія та етика комерційної діяльності;
 • Етичні вчення Давнього Вавилону;
 • Мовний етикет;
 • Естетика, як наука про пізнання;
 • Політична мораль і моральні цінності;
 • Планування та підготовка ділових поїздок;
 • Моральний вигляд державного службовця;
 • Совість як категорія етики;
 • Етика в сфері готельного сервісу;
 • Етика бізнесу;
 • Етика та організаційна поведінка;
 • Вплив зовнішнього вигляду, манер, стилю поведінки на ділове спілкування;
 • Професійна етика адвокатів;
 • Соціометрична структура групи та її вплив на етику взаємовідносини її учасників;
 • Сучасні погляди на місце етики в діловому спілкуванні;
Оцініть статтю
peremena