Тези на замовлення – ціни і терміни написання, як писати тези

Роботи

Онлайн заявка на прорахунок тез

Удерживайте ctrl для добавления нескольких файлов.


Тезами називають побіжно представлені головні положення закінченого інтелектуальної праці. Це жанр наукової літератури у вигляді ключових фрагментів у стислій формі. Вони покликані:
 • впорядкувати накопичений інформаційний масив;
 • в загальних рисах висловити зрозумілий апарат;
 • визначити пріоритети дослідження;
 • hозкрити зміст порівняно об’ємного повідомлення або публікації;
 • розглянути проблему шляхом її аналізу, зіставлення з іншими точками зору, їх доповнення.

Види тез до наукової роботи

Тези складаємо по сторонніх джерел, або керуючись власними даними, отриманими емпіричним шляхом.

У першому випадку ретельно опрацьовуємо питання за допомогою багаторазового прочитання матеріалу і виокремлення концентрованого сенсу.

У другому апріорі володіємо матеріалом, тому завданням є його інтерпретація.

Важливо донести власне розуміння, при бажанні – поглиблюємо оригінальну концепцію.

Авторство праці

Утримаємося від повідомлень, що розглянута вузька тема раніше не досліджувалась. Подібні заяви допустимі лише після детального вивчення бібліографії.

Нормальною вважається ситуація введення в російськомовний побут зарубіжних нововведень, коли наукова праця базується на змісті ще не перекладених іноземних джерел.

При лаконічному викладі власних досліджень акцентуємо увагу на окресленому колі питань.

З цього приводу вивчаємо попередні досягнення і генеруємо нові положення, які виносимо на публічний розгляд.

Місце і форма подання

Властивості тез залежать від особливостей їх подання. Це може бути зроблено на симпозіумі, виставці, у ЗМІ.

При підготовці до заходу актуально слідувати принципам змістовності.

Складаючи презентацію для наукового семінару, автору дозволяється зробити невеликий відступ від теми (у формі екскурсу, преамбули, ремінісценції/ілюзії).

Порядок написання

Тези до дослідницької роботи включають 4 умовні частини, розташовані в певній послідовності:

 1. Введення.
 2. Резюме.
 3. Власне виклад теми.
 4. Її практичне значення.

Основний зміст

Будуємо текст згідно теми з можливим введенням додаткових елементів, що відповідають креативним задумом.

Для зручності головне виділяємо або виносимо вперед. Класичний зразок жанру – «Квітневі тези» Володимира Ульянова (Леніна).

Складність складання

Складність полягає в необхідності охарактеризувати цікавить предмет, процес або явище ясно і небагатослівно.

За якістю тезових пунктів судять про всю роботу і вирішують, знайомитися з матеріалом повністю чи ні.

Невдало написані тези здатні відштовхнути від наукової роботи, так і від особистості автора.

Як писати тези

 1. Визначимося з метою і завданнями роботи.
 2. Виберемо чорновий заголовок
 3. Розбиваючи на абзаци, структуруємо текст за тематичними розділами з коротким зазначенням ідеї в кожному.
 4. Доопрацюємо сверхфразовое єдність, доповнимо його думками, що виникли в ході викладу тез. Складемо аргументований висновок (висновок).
 5. Перевіримо зміст роботи, відредагуємо і скомпонуємо її, а також зіставимо з заданим об’ємом. Якщо розмір більше – скоротимо другорядну інформацію.

Опис наявної проблеми

У практиці складання тез відомі два методи: аналіз і опис.

Останній метод більш примітивний, т. к. не вимагає систематизації викладок і узагальнень.

Однак тут не обійтися без чітко позначених опорних моментів, які слід дотримувати.

Для опису рекомендуємо наявність:

 • вступу на абзац;
 • огляду проблемних аспектів або детального вивчення ситуації в розглянутому сегменті;
 • результатів досліджень;
 • розробки рекомендованих заходів.

Результати досліджень

Ми часом забуваємо, що тези – це квінтесенція теми, яку не можна розвивати до розмірів статті. В аналітиці це неприпустимо, тому суть повинна бути представлена схематично і стисло.

В даному випадку достатньо відобразити:

 • вихідні положення дослідження або в разі експериментом – гіпотезу;
 • задіяні технології і прийоми;
 • факультативно – супутні цілі;
 • коментарі та побічні спостереження;
 • функціональні критерії вибірки.

Вимоги до оформлення тез

 • Пишемо прізвище та ім’я автора (по батькові необов’язково), назву держави і населеного пункту, місце занять.
 • Текстові блоки повинні логічно поєднуватися, створюючи єдине ціле. Крім іншого, це досягається використанням сполучних обертів типу «відзначимо» «підкреслимо», «отже», «таким чином», ін.
 • Загальноприйнятий друкарський стандарт – Times New Roman 12-го розміру з полуторним інтервалом, 1 п. л.

Поради з написання

 1. Кожне твердження формулюємо ємко і коротко, а потім обґрунтовуємо.
 2. Не копіюємо інтернет-контент та монографії вчених авторів (щоб потім не ганьбитися, якщо звинуватять у плагіаті).
 3. Допускається творча переробка у вигляді рерайта. Якщо наводиться цитата, посилання на першоджерело обов’язкове.
 4. Витримуємо науковий стиль (чим менше емоцій, тим вище рівень об’єктивності).
 5. Наші судження повинен зрозуміти навіть далекий від розглянутої теми осіб.

Пишемо тези на замовлення

Гарантії на роботи, супровід до захисту
Допомога особистого менеджера по телефону, в чаті, email
Швидке повернення коштів, ваші гроші в безпеці
Дотримуємося всіх вимог ваших методичок і завдань

Наші автори - викладачі вузів, у багатьох - вчені ступені
Залишилися питання по вашій роботі-відповімо і допоможемо
Виконуємо майже всі види студентських робіт
Пишемо українською, російською, англійською мовою

Схема роботи

Оцінка. Надайте максимально докладне завдання, бажано з методичкою.
Передоплата. Якщо завдання успішно оцінено - внесіть передоплату. Завдання йде в роботу відразу.
Написання. У разі затвердження окремих розділів/глав - можлива поетапна здача.
Готовність. У зазначений термін, робота буде виконана, з нею можна ознайомитися в особистому кабінеті.

Кожне завдання

Гарантійний період. На кожен проект надається детальна гарантія.
Безкоштовні доопрацювання. Вже включені у вартість, без додаткової оплати.
Індивідуальне виконання. Пишемо під замовлення, не завантажуємо з інтернету.
Попереднє ознайомлення. Готову роботу можна побачити і перевірити на дотримання вимог.
Оцініть статтю
peremena